Singularitats del federalisme canadenc

Octubre 2016

Cesáreo Rodríguez Aguilera, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, realitza un anàlisi detallat de les singularitats del federalisme canadenc, ja que poden suggerir interessants ensenyaments per al debat hispànic.