Fons editorial

Agenda ONU nº 11/2010 (2012)En aquesta edició s'inclou un dossier especial sobre el seminari “La visió de les Nacions Unides sobre la presència d’actors no estatals en les relacions internacionals contemporànies", i els estudis analitzen temes com el  dret internacional i la represió de la pirateria al Golf d'Adén, o el primer examen periòdic de drets humans sobre Espanya. [Descarregar pdf]

 


El Barri, Territori Socialment Responsable (2012)
És un projecte per desenvolupar el concepte de Territori Socialment Responsable aplicat als barris de la ciutat de Barcelona. L’ANUE és l’entitat promotora de la iniciativa amb el suport de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona. S’han identificat empreses i organitzacions amb pràctiques socialment responsables de diferents barris de Barcelona; s’han fet fitxes de bones pràctiques de RS d’una selecció d’aquestes empreses i organitzacions, procurant garantir una certa diversitat, i sempre d’ens molt vinculats al barri. Hem treballat els barris de Sagrada Família, La Ribera, Gràcia i Sant Antoni. [descarregar pdf]

 

Agenda ONU nº 10/2009 (2011)
Amb aquest volum de l'Agenda ONU corresponent a l'any 2009 arribem al número 10 d'aquest anuari, que des del seu primer volum l'any 1998, pretén ser un espai d'anàlisi i reflexió serena, pausada, tècnica, rigorosa i crítica sobre les diverses actuacions de les Nacions Unides. Aquesta edició incorpora un dossier especial sobre les jornades d'alt nivell que va organitzar l'ANUE a l'abril de 2009, amb el tema "Les Nacions Unides i la Unió Europea: construint un multilateralisme efectiu", i que van comptar amb una important participació de representants d'institucions públiques nacionals i internacionals, així com d'experts altament qualificats. A més d'aquest dossier, una de les contribucions més destacades d'aquest volum s'ocupa del conflicte de Darfur, al Sudan occidental. [descarregar pdf]


Distintos, no distantes. La Alianza de Civilizaciones y los derechos humanos desde la perspectiva de los jóvenes (2010)
Des de l’any 2006 fins a l’actualitat, l’ANUE ha servit de seu permanent per a un o diversos fòrums anuals de joves provinents de tots els continents amb l’objectiu de donar-los veu en temes de diversitat, identitat cultural, eliminació de tota forma d’intolerància religiosa, dret a l’educació, dret al treball, entre d’altres. D’aquesta manera, l’Associació ha promogut el debat i l’anàlisi de qüestions clau dins de l’Aliança de Civilitzacions. Per donar a conèixer aquesta experiència, l’ANUE publica ara el dossier ”Distintos, no distantes: La Alianza de Civilizaciones y los derechos humanos desde la perspectiva de los jóvenes”. [descarregar en castellà] [descarregar en anglès]

 Agenda ONU nº 9/2008 (2010)
L'Anuari de l'ANUE pretén ser un espai d'anàlisi i reflexió serena, pausada, tècnica, rigorosa i crítica sobre les diverses actuacions de les Nacions Unides i sobre les pròpies dinàmiques de l'Organització. L'Anuari es divideix en tres seccions. Una primera secció titulada "Estudis" agrupa els articles relatius a l'actuació i el paper de les Nacions Unides a les diferents esferes del seu ampli camp d'acció. La segona secció, "Pràctica espanyola a les Nacions Unides ", vol reflectir i donar compte de la posició espanyola dins dels òrgans de les Nacions Unides. Finalment, l'apartat "Documentació" reprodueix textos o documents importants sorgits de les Nacions Unides. L'anuari presenta en el seu apartat "Estudis" breus resums en castellà, català, euskera, gallec, anglès i francès.


Zimbabwe, el Estado fracasado (2010)
Enrique Vicién Mañé
En els últims 25 anys Zimbabwe ha passat en cas de ser un dels països amb més futur de l'Àfrica a convertir-se en paradigma d'Estat col·lapsat. La pobresa generalitzada, la sida, l'escassetat d'aliments, l'esperança de vida reduïda als 44 anys i la precarietat del sistema sanitari i altres serveis públics, de les infraestructures i de les comunicacions són el resultat d'una economia en caiguda lliure –el desgavell del sistema monetari com a un dels símptomes més escandalosos– que ha disparat l'atur laboral i generat en especial el fiasco de l'agricultura, la indústria i el turisme. Un desastre d'aquestes dimensions és conseqüència directa d'un règim polític caracteritzat per la corrupció, el despotisme i la ineficàcia burocràtica, sorgit precisament de la mateixa governança instal·lada després de la victòria pírrica sobre els colons de l'apartheid.


El proceso de reforma de las Naciones Unidas. La dimensión institucional de las Naciones Unidas (2009)
Antonio Blanc Altemir (ed.)
Aquest llibre, editat per l'ANUE, la Universitat de Lleida i Tecnos, recull la quarta i cinquena edició de les jornades realitzades pel Grup d’Investigació sobre la reforma de les Nacions Unides, creat el 2005 sota la coordinació d’Antonio Blanc, president de la delegació de l’ANUE a Lleida. El Grup, integrat actualment per 19 professors de diferents universitats espanyoles, italianes i franceses, va dedicar aquestes jornades –celebrades a febrer i novembre de 2007 a l’Universitat de Lleida– a la dimensió institucional de la reforma i a les qüestions en torn del manteniment de la pau i la seguretat internacionals. El llibre, estructurat en dues parts (La dimensió institucional i El mantenimient de la pau i la seguretat internacionals), presenta els treballs de Rosa Riquelme, Eugenia López-Jacoiste, Jordi Bonet, Bénédicte Real, José Roberto Pérez, Cesáreo Gutiérrez, Tullio Scovazzi, David Bondia, Paz Andrés Sáenz, Antonietta Di Blase, María José Cervell, Francisco Aldecoa, Mercedes Guinea, Pilar Pozo i Romualdo Bermejo. El pròleg és de Javier Pérez de Cuéllar, cinquè secretari general de les Nacions Unides (1982-1991).

Historia de la paz y del pacifismo (2008)
Francesc Lluís Cardona Castro
A tots ens pertoca educar per a la pau, en la mesura de les nostres possibilitats. En el segle XX van morir bastants més de cent milions d’ésssers humans a causa de les armes i la proporció de víctimes civils ha augmentat sense aturar-se. Hi ha hagut moltes guerres i potser n’hi haurà més, però també moltes paus i ha estat una munió de dones i homes que s’han consagrat a la tasca d’educar i consolidar un món millor, lluitant per reduir o frenar la violència directa i, sobretot, estructural, deixant a vegades la seva vida en l’ideal de la pau. El nostre granet de sorra és que aquest llibre serveixi d’exemple. [Llegir online]


Declaració Universal de Drets Humans. Edició de butxaca per a emergències (2008)
En commemoració del 60 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans l’ANUE ha editat –en català i castellà– l’articulat de la declaració en una desenfadada i original edició de butxaca amb el propòsit de fer-la arribar als més joves d’una manera més amena. L’objectiu ha estat fer extensius els coneixements dels Drets Humans al major nombre possible de persones. [Descarregar pdf]

Sociedad Civil Global 2007/2008: poder comunicativo y democracia (2008)
Aquesta setena edició de l’Anuari –la cuarta consecutiva que l'ANUE publica traduïda al castellà– pretén fomentar que es reconsideri la comunicació en democràcia en un món on la societat civil global està desafiant els estats perque desenvolupin relacions amb tots els seus pobles i que donin resposta a qüestions que van més enllà de les fronteres nacionals. L’aprofundiment de la democràcia tant a nivell nacional com local requereix una negociació d’un contracte social global. Les democràcies no poden deslliurar-se de les condicions globals, però el simple fet de la comunicació global no fa possible tal contracte. Per tant, hem d’examinar les relacions de democràcia i comunicació en principi si la societat civil global ha de contribuir a la democràcia més enllà de l’Estat-nació. [Descarregar]


Sociedad Civil Global 2006/2007 (2007)
Bombes suïcides, danys col·laterals, segrestos i atacs aeris esquitxen el vocabulari de la política del segle XXI. Global Civil Society 2006/7 explora la complexa relació entre la violència, la societat civil i la legitimitat en un diàleg únic que va més enllà dels límits polítics, culturals i religiosos. Hi ha casos en els quals es pugui justificar la violència perpretada per agents no estatals? Com es transmet la violència de l’esfera privada a la pública? Per què el terrorisme i la “guerra contra el terrorisme”, en comptes de suprimir la violència la catalitzen? Ofereixen solucions les tradicions occidentals i islàmiques? Aquesta edició de l’Anuari inclou noves aportacions en àrees tan diferents com els drets socials i econòmics, les polítiques de l’aigua i el futbol.

Kurdistán. Un país mental (2007)
Enrique Vicién Mañé
El poble kurd, assentat sobre les fronteres de quatre estats, en el territori més convuls del planeta, ha estat víctima de molts dels conflictes que han assolat l’Orient Mitjà en el segle XX. Amb una població d’entre 28 i 40 milions de persones, segons les fonts, la seva llengua i el seu esperit de lluita han sobreviscut a tot tipus d’atacs, a vegades velats, quasi sempre violents. Aquest llibre s’endinsa en la història del poble sense Estat propi més nombrós. Una tradició mil·lenària sostinguda per una esperança mil vegades traïda.Agenda ONU número 8/2006-2007
Vuitè volum d’aquest anuari, que vol ser una porta oberta a l’anàlisi i al debat intel·lectual, acadèmic i professional sobre les Nacions Unides.  En una edició doble, corresponent als anys 2006 i 2007, els articles publicats aborden  diversos àmbits d’activitat relacionats amb l’ONU, tant en relació amb la pena de mort com amb els drets de les persones amb discapacitat; tant en relació a la salut com amb la clonació humana o, finalment, en relació amb la noció de desenvolupament sostenible.Les Nacions Unides i els Drets Humans (2007)
Xavier Pons Rafols (dir.)
Segona edició, revisada i ampliada, de la recopilació en llengua catalana dels principals textos internacionals sobre l’actuació de les Nacions Unides en matèria de drets humans. Aquesta publicació, completa i sistemàtica, s’acompanya d’una nota introductòria que en llenguatge senzill i assequible explica el context jurídic i institucional dels textos, així com els principals elements del contingut. S’han incorporat els darrers avenços en l’àmbit de les Nacions Unides en matèria de drets humans, que fa d’aquesta recopilació una obra única en les seves característiques.


Les Nacions Unides amb noms propis. La història del món (1945-2007) a través dels secretaris generals (2007)
Raül Hernández i Sagrera
El 2007 va ser l’any del relleu de Kofi Annan a la secretaria general de Nacions Unides, després d’un mandat de deu anys caracteritzat per profunds canvis i esdeveniments internacionals. Amb l’arribada de Ban Ki-moon s’ha obert una nova etapa per l’Organització i, per tant, per a la història. Aquesta relació entre el màxim dirigent de Nacions Unides i l’evolució de la realitat internacional és la que aquest llibre –actualització de l’obra Els Secretaris Generals de l’ONU, de Francesc Lluís Cardona, publicada l’any 1995– explora, i ho fa a través de l’anàlisi de la figura de cadascú dels vuit secretaris generals, incidint en els seus aspectes biogràfics més destacats, les seves principals actuacions, així com el període històric en el qual van desenvolupar la seva tasca dins de l’ONU. Editat en català i castellà. Llegir online: [català] - [castellano]

Mujeres y Naciones Unidas. Igualdad, desarrollo y paz (2007)
Irene Rodríguez Manzano
Les Nacions Unides estan compromeses, des dels seus orígens, amb el principi de no discriminació per raó de sexe. Aquesta obra analitza exhaustivament la tasca de l’ONU en diferents àmbits per aconseguir la igualtat real entre homes i dones, partint dels esforços inicials de l’Organització fins a arribar als avanços assolits després de la celebració a Beijing de la IV Conferència Mundial sobre la Dona al 1995 i desenvolupada posteriorment a través dels documents Beijing +5. Tot i els avanços i el decisiu paper de l’ONU en la incorporació de la perspectiva de gènere en els seus organismes i en els diferents governs, el llibre acaba alertant sobre la necessitat de superar la generalitzada tensió que afligeix a les polítiques de gènere dissenyades per “fer visible i real la igualtat d’homes i dones com un fi en sí mateix i la igualtat d’aquesta igualtat transversalment”.