COMUNICAT D’ANUE DAVANT LA SETÈNCIA DEL PROCÉS

Com a entitat de la societat civil que, des de fa més de 57 anys, treballa pels principis de la Carta de les Nacions Unides i la defensa dels drets humans, i en relació a la sentència del Tribunal Suprem sobre el Procés l’Associació per a les Nacions Unides vol manifestar la necessitat del restabliment del diàleg i el respecte per la via política i no per la via judicial, com a única eina per resoldre el conflicte  en el qual ens trobem immersos,  apel·lant a l’esperit fundacional de les Nacions Unides.

Els drets fonamentals són la raó de ser de qualsevol Estat democràtic i de Dret i des de aquesta perspectiva tots el governs tenen l’obligació de treballar pel be comú de la nostra societat.