20è aniversari de la Declaració de Viena

20è aniversari de la Declaració de Viena

El 25 de juny de 1993, representants de 171 estats reunits en el marc de la Conferència Mundial de Drets Humans, celebrada a Viena, van adoptar per consens la Declaració i Programa d'Acció de Viena (DVPA), en el qual els estats van reafirmar el seu compromís de promoure el respecte universal de tots els drets humans i les llibertats fonamentals, i establir les prioritats de l'agenda de drets humans, inclosa la creació de l'Oficina de les Nacions Unides de l'Alt Comissionat per als Drets humans.

La conferència va estar marcada per un grau sense precedents de participació dels delegats dels governs i la comunitat internacional de drets humans. Uns 7.000 participants, entre ells acadèmics, òrgans de tractats, les institucions nacionals i representants de més de 800 organitzacions no governamentals (en què l’ANUE va tenir una activa participació) es van reunir a Viena per revisar i treure profit de les seves experiències compartides.

En ocasió de la commemoració de l'aniversari d'aquest fet històric, l'Associació per a les Nacions Unides, obre un espai de reflexió que ens permetrà conèixer sobre els èxits i reptes que afronta el sistema de drets humans de Nacions Unides dues dècades després. Més informació