12 de setembre: Dia de les Nacions Unides per la Cooperació Sud-Sud

cooperacio
Entre els anys 2001 i 2002 es va mostrar la importància de la cooperació Sud-Sud i es va encoratjar per crear capacitat en aquests Estats i establir unes bones pràctiques en salut, educació, capacitació i medi.

Per considerar aquesta necessitat a escala global i per donar-li el suficient suport com per assolir el desenvolupament inclusiu, l’Assemblea General de les Nacions Unides, a la seva resolució 58/220, de 23 de desembre de 2003 proclamà el 19 de desembre com a Dia per a la Cooperació Sud-Sud, que es celebrà per primer cop en 2004. L’any 2011, recordant la citada resolució, l’Assemblea General va canviar el dia de celebració i, en comptes de ser el 19 de desembre, aquesta jornada especial seria el 12 de setembre, per commemorar, d’aquesta manera, la data en la qual la Conferència de Nacions Unides de Cooperació Tècnica entre els Països en Desenvolupament aprovà el Pla d’Acció de Buenos Aires per promoure i realitzar cooperació tècnica als països en desenvolupament. Aquesta ha estat una plataforma per a la comunitat internacional per celebrar els èxits, identificar nous modes de cooperació i crear idees innovadores i exclusives.
 
Tags: